=========================

Tijdelijke Corona reglementen (update per 19-11-2020):

In het kader van Corona hebben wij de volgende aanvullende (tijdelijke) regels (in aanvulling/afwijking op bestaande regels verder naar beneden weergegeven):

 • Bent u grieperig of verkouden. Blijft thuis. Bij twijfel sturen wij u terug.
 • U mag bij aankomst uit uw auto stappen, U mag spullen uit de auto halen. U moet echter wel wachten (met uw spullen) bij de auto.
 • Minimaal afstand houden van 2 meter (1 betonplaat afstand, voor wie geen afstanden in kan schatten).
 • Alle klanten worden per auto afgeroepen naar de ingang (op willekeurige volgorde), spullen mogen dan gelijk uit de auto gehaald worden en meegenomen worden het terrein op. Neem spullen zoveel mogelijk in één keer mee en neem alleen de benodigde spullen mee. Voorkom onnodige bewegingen over het terrein.
 • Direct bij aankomst wordt afgerekend aan het loket bij het restaurant.
 • Gezinnen/personen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten. Wie niet uit één gezin komt, moet 2 meter afstand houden.
 • Groepen van maximaal 4 personen die niet uit hetzelfde huishouden komen mogen tegelijkertijd het terrein op.
 • Kijkers zijn niet toegestaan.

Het Restaurant:

 • Het restaurant kunt U niet betreden, maar is wel geopend. Bestellingen kunnen geplaatst worden aan het loket.  Het terras is gesloten.
 • Het buitentoilet is wel geopend. Handen wassen aan de buitengeplaatste wastafel is wel mogelijk.

====================================

Reglementen:

Algemeen:

 • Er dient afgerekend te worden voor aanvang van het vissen. Indien u doorloopt zonder betaling, rekenen wij aan de vijver dubbeltarief.
 • Voordat u gaat vissen dient U de landingsmat, schepnet en onthaker(tang) gereed te hebben liggen.

Schepnet:

 • Een rubberen of fijnmazig landingsnet (schepnet) is verplicht van minimaal 70 cm diameter bij een rond net, of een driehoekig net waarvan de driehoek minimaal 100x100x100 cm lang is. Maximaal 2 personen met één schepnet.
 • Indien uw schepnet niet voldoet aan de eisen, bent u verplicht een schepnet te huren.
 • Alle gevangen vissen moeten worden geschept.

Landingmat:

 • Een goed gevoerde landingsmat van minimaal 140 x 80 cm is verplicht. Maximaal 2 personen met één landingsmat. Landingsmat moet voorzien van een zachte/dempende binnenvoering. Bij matten met opstaande randen, moet de inwendige maat minimaal 140 x 80 cm te zijn, waarbij de kopse kanten open moeten kunnen.
 • Indien uw landingsmat niet voldoet aan de eisen, bent u verplicht een mat te huren.

Omgang met de vissen:

 • Alle gevangen vissen dienen, na eventueel te zijn gefotografeerd, maar zo snel mogelijk, teruggezet te worden in de vijver.
 • Bij foto’s maken van de gevangen vis, dient men deze door de knieën en boven de onthaakmat fotograferen. Dit om het vallen van de vis te voorkomen. Vissen mogen niet hoger dan 50 cm boven de grond getild worden. Maximaal 2 foto’s per vis. Geen foto sessies. Zorg dat je fototoestel/telefoon al klaar ligt. Geen toestel klaar liggen, dan mag er ook geen foto gemaakt worden.
 • Staan/lopen met de vissen in de hand is niet toegestaan.
 • Het is verboden om steuren aan de staart alleen op te tillen. Zet steuren altijd terug in het water met een vloeiende beweging en hun bek vooruit zodat er direct water door hun bek en kieuwen stroomt. Steuren mogen niet met een schepnet worden teruggezet.
 • Houdt steuren altijd zo lang mogelijk rechtop. Leg ze alleen even kort voor het onthaken op hun zij en dan direct weer rechtop. (op hun zij stikken ze).

Hengel:

 • Er mag met maximaal 1 hengel gevist worden.  Indien U met 2 hengels wilt vissen, moet U ook voor 2 hengels betalen.
 • Uitsluitend nylon lijn is toegestaan. Gebruik van gevlochten lijn en dyneema is niet toegestaan (zowel niet als hoofdlijn en/of onderlijn).
 • Minimale haakgrote nr 12 en max nr 8.
 • Weerhaak verboden (ook microhaken zijn niet toegestaan). Plat geknepen/afgevijlde weerhaken zijn niet toegestaan.
 • Maximale lijn dikte voor hoofdlijn en onderlijn is 22/100. Voor vijver 1 betreft dit 28/100.
 • Maximaal 45 gram lood bij gebruik van een werphengel.

Haakaas en bijvoeren:

 • Gebruik van leefnetten is niet toegestaan (wedstrijden zijn ook niet toegestaan.)
 • Vissen is alleen toegestaan met natuurlijke aassoorten, en niet met kunstmatig aas. Het gebruik van kleur en geurstoffen is niet toegestaan. Levend aas is niet toegestaan. Aas afkomstig van buitenwater is niet toegestaan.
 • Bijvoeren mag uitsluitend met de “Visvijver de Biesbosch” voerpellets. Eigen voerpellets mogen niet gebruikt worden en mag je ook niet bij je hebben op het terrein.
 • Voeren met honden- en/of kattenvoer is verboden en deze ook niet als haakaas gebruikt worden!
 • Wij gebruik van een method feeder mag alleen gebruik gemaakt worden van de “Visvijver de biesbosch” 3 mm voerpellets (even natmaken voor gebruik).
 • Het gebruik van noten en zaden in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
 • Het gebruik van PVA (-bags) is niet toegestaan.
 • Vissen met drijvend aas/voer is verboden (ook brood).

Overige:

 • Roken mag alleen indien u een blikje/bakje gebruikt waarin U uw as en peuken opvangt.
 • U mag éénmaal per dag van vijver wisselen, afhankelijk van de drukte. Dit mag alleen tussen 12.30 en 13.00. Dit dient U vooraf af te stemmen met de beheerder.
 • Het is verboden te zwemmen in de vijver.
 • Het is verboden muziek of andere storende geluiden te maken.
 • Het is verboden een tweede persoon te laten mee vissen zonder betaling.
 • Het gebruik van een katapult is verboden (I.v.m. Wapenwet)
 • Het is verplicht het afval (ook visdraad!) in de vuilnisbakken te werpen, met uitzondering van paraplu’s, stoelen en e.v.t grote afval stukken deze dient u zelf weer mee te nemen.
 • Het is verboden om drugs te gebruiken op het terrein. (bij overtreding directe verwijdering van het terrein).
 • Het is verboden honden of andere huisdieren mee te nemen.

Bijzondere bepalingen:

 • Uw betreedt het terrein op eigen risico.
 • Visvijver “De Biesbosch” is bevoegd ten alle tijden prijzen, producten, diensten, dan wel vistijden te wijzigen.
 • Visvijver “De Biesbosch” is bevoegd (camera) beeldmateriaal te verzamelen en/of te gebruiken voor publicatie doeleinden.
 • Visvijver “De Biesbosch” is niet aansprakelijk voor ongevallen, persoonlijke schade enz. U betreedt het terrein op eigen risico.
 • Iedere klant wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de reglementen en bepalingen op deze pagina genoemd.
 • Houdt u aan het reglement, overtreders worden van de vijvers verwijderd.
 • Aan het einde van de vistijd dient U de vijvers verlaten te hebben.
 • Er dient afgerekend te worden voor aanvang van het vissen. Indien u doorloopt zonder betaling, rekenen wij aan de vijver dubbeltarief.
 • Eigen consumpties op het terrein staan wij niet toe.
 • Bij verlies of vernieling van spullen worden de kosten in rekening gebracht.