Reglementen:

Hengel:

 • Er mag met maximaal 1 hengel gevist worden.  Indien U met 2 hengels wilt vissen, moet U ook voor 2 hengels betalen.
 • Uitsluitend nylon lijn is toegestaan. Gebruik van gevlochten lijn en dyneema is niet toegestaan (zowel niet als hoofdlijn en/of onderlijn).
 • Maximale lijn dikte voor hoofdlijn en onderlijn is 30/100.
 • Maximale haakgrote nr 6.
 • Weerhaak verboden (ook microhaken zijn niet toegestaan). Plat geknepen/afgevijlde weerhaken zijn niet toegestaan. Weerhaakloze haken zijn te koop in het restaurant.
 • Maximaal 45 gram lood bij gebruik van een werphengel.

Landingmat:

 • Een goed gevoerde landingsmat van minimaal 140 x 80 cm is verplicht. Maximaal 2 personen met één landingsmat. Landingsmat moet voorzien van een zachte/dempende binnenvoering. Bij matten met opstaande randen, moet de inwendige maat minimaal 140 x 80 cm te zijn, waarbij de kopse kanten open moeten kunnen.
 • De landingsmat moet klaar liggen voordat U gaat vissen.
 • Uw landingsmat moet droog zijn bij aankomst.
 • Indien uw landingsmat niet voldoet aan de eisen, bent u verplicht een mat te huren.

Schepnet:

 • Een rubberen of fijnmazig landingsnet (schepnet) is verplicht van minimaal 70 cm diameter bij een rond net, of een driehoekig net waarvan de driehoek minimaal 100x100x100 cm lang is. Schepnetten moet meer dan een meter diep zijn, zodat vissen van 2 meter lang er ruim in passen. Maximaal 2 personen met één schepnet.
 • Het schepnet moet droog zijn bij aankomst,
 • Indien uw schepnet niet voldoet aan de eisen, bent u verplicht een schepnet te huren.
 • Het schepnet moet klaar liggen voordat U gaat vissen.
 • Alle gevangen vissen moeten worden geschept.

Haakaas en bijvoeren:

 • Vissen is alleen toegestaan met natuurlijke aassoorten, en niet met kunstmatig aas. Het gebruik van kleur en geurstoffen is niet toegestaan. Levend aas is niet toegestaan. Aas afkomstig van buitenwater is niet toegestaan.
 • Bijvoeren mag uitsluitend met de “Visvijver de Biesbosch” voerpellets. Eigen voerpellets mogen niet gebruikt worden en mag je ook niet bij je hebben op het terrein.
 • Honden- en/of kattenvoer is verboden!
 • Bij gebruik van een method feeder mag alleen gebruik gemaakt worden van de “Visvijver de Biesbosch” 3 mm voerpellets (even natmaken voor gebruik).
 • Het gebruik van noten en zaden in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
 • Het gebruik van PVA (-bags) is niet toegestaan.
 • Vissen met drijvend aas/voer is verboden (ook brood).
 • Op deze pagina zijn de wel/niet toegestane aassoorten in detail uiteengezet.

Omgang met de vissen:

 • Alle gevangen vissen dienen, na eventueel te zijn gefotografeerd, maar zo snel mogelijk, teruggezet te worden in de vijver.
 • Indien het buiten warmer is dan 25 graden, dan mag er niet geposeerd worden met de vissen om foto’s te maken  omdat dit te veel tijd kost. Indien dit het geval is zal dit op de dag gemeld worden.  Meten en wegen is op deze dagen ook om dezelfde reden niet toegestaan.
 • Vissen dienen binnen ca 30 seconden na landing weer terug gezet te worden in het water.
 • Bij foto’s maken van de gevangen vis, dient men deze door de knieën en op/boven de onthaakmat fotograferen. Dit om het vallen van de vis te voorkomen. Vissen mogen niet hoger dan 10 cm boven de grond getild worden. Maximaal 2 foto’s per vis. Geen foto sessies. Zorg dat je fototoestel/telefoon al klaar ligt. Geen toestel klaar liggen, dan mag er ook geen foto gemaakt worden.  Ga vissen groter dan 1,5 meter niet tillen voor een foto. Kan je een vis niet tillen, blijf het niet proberen, maar neem een foto liggend op de mat en zet hem zo snel mogelijk terug.
 • Staan/lopen met de vissen in de hand is niet toegestaan. Bij verplaatsen de vissen altijd in de landingsmat dragen, in de lengterichting van de lange zijde van de landingsmat.
 • Gooi steuren altijd terug in het water met een vloeiende beweging en hun bek vooruit zodat er direct water door hun bek en kieuwen stroomt. Steuren mogen niet met een schepnet worden teruggezet.  Terugzetten dien plaats te vinden vanaf de landingsmat die op de oever blijft liggen (en niet in het water).
 • Het is verboden om steuren aan de staart alleen op te tillen.
 • Houdt steuren altijd zo lang mogelijk rechtop. Leg ze alleen even kort voor het onthaken op hun zij en dan direct weer rechtop. (op hun zij stikken ze).
 • Gebruikt bij Steuren nooit een Cradle die korter is als de steur, dan breekt de rug van de steur. Indien je een Cradle hebt, moet je altijd zorgen dat een landingsmat klaar ligt van minimaal 140 x 80 cm.
 • Het is verboden Meervallen alleen aan hun bek op te tillen. Zet meervallen terug vanaf de landingsmat. Laat meervallen vanaf de mat terug in het water glijden.

Algemeen:

 • Op volgorde van aankomst mag er afgerekend worden. Na afrekenen kunt U een plek aan de vijver kiezen.
 • Er dient afgerekend te worden voor aanvang van het vissen. Indien u doorloopt zonder betaling, rekenen wij aan de vijver dubbeltarief.
 • Voordat u gaat vissen dient U de landingsmat, schepnet en onthaker(tang) gereed te hebben liggen.
 • Aan het begin van ieder dagdeel controleren wij op U de juiste haak aan de lijn heeft en de juiste spullen heeft. Indien U niet over de juiste spullen beschikt dient U deze alsnog te regelen (bij het restaurant). Als U een hele dag vist vindt deze controle twee keer plaats.

Overige:

 • Gebruik van leefnetten is niet toegestaan (wedstrijden zijn ook niet toegestaan.)
 • Roken mag alleen indien u een blikje/bakje gebruikt waarin U uw as en peuken opvangt.
 • Groepjes/gezinnen moeten samen aan een vijver vissen. Verspreiden over meerdere vijvers is niet toegestaan. Over meerder vijvers gebruik maken van dezelfde mat is niet toegestaan.
 • Het wisselen van vijver is niet toegestaan, ook niet één keer.
 • Het is verboden te zwemmen in de vijver.
 • Het is verboden muziek of andere storende geluiden te maken.
 • Het is verboden een tweede persoon te laten mee vissen zonder betaling.
 • Het gebruik van een katapult is verboden (I.v.m. Wapenwet)
 • Het is verplicht het afval (ook visdraad!) in de vuilnisbakken te werpen, met uitzondering van paraplu’s, stoelen en e.v.t grote afval stukken deze dient u zelf weer mee te nemen.
 • Het is verboden om drugs te gebruiken op het terrein. (bij overtreding directe verwijdering van het terrein).
 • Het is verboden honden of andere huisdieren mee te nemen.
 • Een toeschouwer (bijvoorbeeld familielid) mag meekomen. Deze moet echter achter U plaatsnemen, opdat de oevers vrij blijven voor de vissers.

Bijzondere bepalingen:

 • Uw betreedt het terrein op eigen risico.
 • Visvijver “De Biesbosch” is bevoegd ten alle tijden prijzen, producten, diensten, reglement, dan wel vistijden te wijzigen.
 • Visvijver “De Biesbosch” is bevoegd (camera) beeldmateriaal te verzamelen en/of te gebruiken voor publicatie doeleinden.
 • Visvijver “De Biesbosch” is niet aansprakelijk voor ongevallen, persoonlijke schade enz. U betreedt het terrein op eigen risico.
 • Iedere klant wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de reglementen en bepalingen op deze pagina genoemd. Het betreden van het terrein houdt in dat U akkoord met alle regels, bepalingen en voorwaarden.
 • Houdt u aan het reglement, overtreders worden van de vijvers verwijderd.
 • Aan het einde van de vistijd dient U de vijvers verlaten te hebben. Hiertoe hoort U om 12.15 en 16.45 uur 3x een korte zoemer als indicatie om te gaan inpakken.
 • Er dient afgerekend te worden voor aanvang van het vissen. Indien u doorloopt zonder betaling, rekenen wij aan de vijver dubbeltarief.
 • Eigen consumpties op het terrein staan wij niet toe.
 • Bij verlies of vernieling van spullen worden de kosten in rekening gebracht.